Camasys Car rental

Car management system

Systém, ktorý v sebe spája všetko, čo autopožičovne, jej zamestnanci a manažment potrebujú k riadeniu flotily, prenájmov a ľudí a umožňuje efektívne komunikovať so zákazníkmi.

Camasys Car rental 2.4

Technologické riešenie na riadenie fleetu rôznej velkosti, od najmenšej až po giganty. Jedinečný prevádzkovo-riadiaci softvér použiteľný pre viacero značiek a pobočiek s neustálym vyhodnocovaním efektivity, ziskovosti a ďalšmi výhodami.
Obsluha je intuitívna a výsledky sú okamžite rozpoznateľné. Pri tvorbe systému sme spolupracovali s top zamestnancami pracujúcimi v oblasti prenájmu vozidiel, a preto bol systém tvorený ľuďmi pre ľudí, ktorí ho aj denne budú používať a prinášať im požadované výsledky.
Prevádzkovateľ systému dostáva do rúk moderný nástroj na získanie úspechu a konkurenčnú výhodu na trhu, kde pôsobí.

Benefity


Cloud Je dostupný ihneď a odkiaľkoľvek

Pracuje v cloudovom prostredí
na najnovších IT platformách.

Cloud solution

Ako online riešenie je Camasys dostupný ihneď a odkiaľkoľvek. Implementácia systému je možná okamžite. Systém pracuje na plne responzívnych platformách, je rýchly a vie sa prispôsobiť každému Vášmu zariadeniu, či je to PC, tablet alebo mobilný telefón.

 

 


Optimalizovaná flotila Efektívna správa vozového parku

Optimalizovaná flotila

Systém vďaka svojim funkciám už od prvého spustenia optimalizuje všetky činnosti, robí to prirodzene a s Vašou plnou kontolou. Všetko za účelom maximálnej ziskovosti flotily a kontrole technického stavu. Kontroluje výkon a efektívnosť pobočiek a pracovníkov. Vďaka tomu vie načasovať jednotlivé činnosti a úlohy tak, aby neprekročil Vaše aktuálne možnosti, ktoré si možete kedykoľvek nastaviť zaroven tak, aby ste ich vedeli plne vyuziť.

 • Systém správy flotily vie dopredu spracovať dáta, kedy aké autá sa dopytujú a kedy aké sa zaraďujú, aby vedel na ne realizovať, resp. nerealizovať rezervácie.
 • Automatizovaný výber ponúka výber najmladších a najmenej jazdených vozidiel za cieľom rovnomerne ojazdenej flotily
 • Zavádzanie ochrannej zóny na prenájmy podľa zvýšenej záťaže operatívnych pracovníkov, napr. ak nemáme dostatok ľudí, ide o vítanú pomôcku.
 • Meranie vyťažiteľnosti vozidiel podľa rôznych filtrov.
 • Meranie ziskovosti celkovej flotily alebo na jednotlivej kategórii či vozidle.
 • Vlastné nastavenie efektivity pre jednotlivé pobočky.
 • Možnosť neplánovaného vyradenia vozidla s automatickým prehodením už zadaných rezervácií na iné dostupné vozidlá.
 • Ku každého nájmu nastavitelný časový termín, ktorý alokuje čas pobočky na vybavenie, aby klienti mali čas si prevziať auta plynulo.
 • Možnosť neplánovaného vyradenia s automatickým prehodením už zadaných rezervácií na iné dostupné vozidlá.


Pobočkový systém

Pobočkový systém

Camasys je vytvorený, aby bol schopný riadiť naraz korporátne, licenčné a agentúrne zastúpenia. Samozrejme, ak je taká potreba. Má schopnosť riadiť viac značiek a každú značkú s viacero pobočkami. Umožňuje tvorbu pobočkovej siete pre externé vpustenie firiem do systému.

 • Množstvo pobočiek a značiek (Brands).
 • Viacero organizačných jednotiek
 • Evidenciu firemných klientov.
 • Vhodný výstup pre riadenie CRM.
 • Vpustenie externých firiem do systému.
 • Reporting denného stavu vozidiel, značiek a pobočiek.
 • Nastaviteľné práva prístupu k údajom.

Systém umožňuje mať viacero organizačných jednotiek, rôznych identifikačných daňových čísel v rámci jednej značky a možnosť nastavenia prístupu k údajom podľa Vašich potrieb pre jednotlivé pobočky.

História poškodení

História poškodení

Camasys je aj systém evidencie a kontroly všetkých poškodení na každé vozidlo vrátane fotodokumentácie a histórie. Eliminuje reklamácie a nedorozumenia.

 • Fotodokumentácia poškodení cez systém.
 • Kompletný check in and damage protocol.
 • Poškodenie sa ukladá v histórií každého vozidla.
 • Spätná kontrola v rámci prípravy či vrátenia vozidla.
 • Jednoduché aj pri poškodeniach, ktoré sa prihodia interne.
 • Priame nahrávanie a fotodokumentácie na server.
 • Zálohovanie fotodokumentácie a histórie vozidiel.

Veľmi dôležitá pomôcka pri reklamáciách na autách, ktoré sa vrátia a klient odmieta uznať škody vzniknuté na vozidle. Dobrá pomôcka pre zákaznícku službu ako aj vhodný nástroj evidencie pre predaj vozidla, ktorý vie sumarizáciu zoradiť podľa dátumov pre budúceho kupujúceho.


Plánovanie úloh

Plánovanie úloh

Car Rental management nie je v prípade autopožičovní a v prípade systému Camasys len o riadení vozidiel, ale aj o riadení ľudí. Camays plne integruje funkcie pre riadenie všetkých činností autopožičovne a jej pracovníkov.

Systém má všetky informácie k tomu, aby riadil ich činnosti. Podľa rezervácií, potrieb a stavu vozidiel Vašej flotily dokáže naplánovať celý deň Vašim pracovníkom tak, aby nič nezmeškali, vždy vedeli čo treba robiť a svoju prácu odovzdávali kvalitne a načas.

 • Zobrazovanie plánovaného vrátenia vozidiel, a tým pádom sa vie pobočka jednoduchšie pripraviť na vrátenia vozidiel.
 • Prepojené na systém zadávaní rezervácie, ktorý robí limitácie na konkrétny čas, pokiaľ sa má v danom momente odovzdať či prijať viac ako XY vozidiel, podľa toho, ako to admin nastaví.
 • Sledovací program krokov každého užívateľa a vyhľadávanie spätne do histórie.
 • Automatické nahravanie úloh vodičom spolu s notifikáciami.
 • Audit pre sledovanie všetkých operácií.
 • Systém zadávania úloh pobočkami, call centrom alebo jednotlivými lídrami.
 • Integrované zadávanie úloh pobočkám.
 • Jednoduché a prehľadné zadávanie úloh vodičom.
 • Časovanie na splnenie úloh.
 • Pristavenia a prevzatia vozidiel vrátane ich kontroly.
Podnikatelsky rast

Podnikatelsky rast

Camasys Vám umožní poskytovať kvalitnejšie služby ako Vaša konkurencia, bez reklamácií, bez čakania a s vozidlami v skvelom a kontrolovanom technickom stave. Poskytuje vždy potrebné informácie a podklady pre Vaše rozhodovanie. Bude pre Vás skvelým partnerom Pri nákupe nových vozidiel, prijímaní nových zamestnancov a bude pri Vás aj pri otváraní novej pobočky alebo celej siete pobočiek, ktorých riadenie už hravo zvládnete.

 • Analytika systému vie sledovať efektivitu a ziskovosť flotily, jednotlivých kategórií a pobočiek.
 • Výsledky práce systému sú viditeľné okamžite.
 • Spracovanie štatistík, ktoré počítajú vyťaženosť áut a flotily.
 • Manažérske štatistiky „Sale Statistics Hube-SSH“.
 • Eviduje a archivuje sa celá história existencie vozidla.
 • Riadenie spokojnosti zákazníkov s poskytovanými službami cez zákaznícky dotazník s kompletnou analýzou od prípravy vozidla až po jeho odovzdanie
  (možnosť lokálnej čí sezónnej vizualizácie dokumentu pre zákazníka)

 

Okamžité aktualizácie

Okamžité aktualizácie

Tento software je online, nemusíte ho inštalovať, a teda ani aktualizovať. Stačí sa prihlásiť a vždy máte aktuálny a bezpečný software, plne kompatibilný s Vašimi zariadeniami a so všetkými funkciami, ktoré pre Vás neustále pridávame a zdokonaľujeme. Navyše umožní následné napojenie ďalších modulov, ktoré budú čoskoro k dispozícii:

 • Všetky aktualizácie v systéme sú pre našich požívateľov zdarma.
 • Platíte len poplatok za použitie systému na konci mesiaca za reálny počet vozidiel a používateľov.


Užívateľský a mobilný

Užívateľský a mobilný

Najväčší dôraz sme kládli na pochopenie systému a jeho funkčných častí. Schopnosť sa s ním učiť a chápať a výhody ktoré prináša sú jedinečné.

Jeho schopnost sa prispôsobovať jednotlivým situáciám vytvára štruktúrovaný nástroj pre bežných zamestnancov a manažment spoločnosti. To, čo ste predtým robili dlhé hodiny Vám systém dodá prakticky okamžite.

 • Systém je hneď zo začiatku návykový a už v priebehu niekoľkých dní získate odpovede na to, ako Vám vie zlepšiť, zväčšiť Vaše existujúce podnikanie.
 • Systém pracuje na plne responzívnych platformách, je rýchly a vie sa prispôsobiť každému zariadeniu (PC, tablet, mobilný telefón).
 • Systém je pre užívateľov veľmi jednoduchý a vedia s ním veľmi rýchlo naučiť pracovať.
 • Jednoduchšia filtrácia vyhľadávania áut.
 • Základným jazykom systému je AJ. Avšak v základnom balíku sú aj lokálne mutácie na požiadanie.

WEB API & QR Kódy

WEB API & QR Kódy

Online rezervácie na reálne dostupnú flotilu prostredníctvom web ap REST JSON API.

Riadiaci a prevádzkový softvér prostredníctvom REST API na riadenie jednej pobočky alebo aj x pobočiek v jednej krajine alebo viacerých krajinách, či už korporátne, licenčne alebo agentúrne. API umožňuje v reálnom čase rezervovať reálne vozidlo a blokovať ho pre klienta na uvedený termín, ktorý si určil.

Ďalej poskytujeme jedinečné Generovanie QR kódov, s ktorými vie camasys pracovať. Každé vozidlo má svoj jedinečný QR kód, cez ktorý sa agent/šofér dostane ihneď do statusu vozidla. QR kódy sú lepené na okná šoférovho vozidla, do technického preukazu k vozidlu, sú súčasťou prívesku na kľúčoch, prípadne sú súčasťou RA - nájomnej zmluvy.

 • Obsahuje evidenciu firemných klientov, vhodný výstup pre riadenie CRM.
 • Skenovanie prostredníctvom mobilného telefónu.
 • Jednoduchšie dohľadávanie QR kódov ku konkrétnym vozidlám.
 • Bez nutnosti administratívne vypisovať dáta.
 • Možnosť prepojiť Camasys s Vašimi webstránkami.
 • Online rezervácie cez API v reálnom čase.
 • Zákaznícke ankety spokojnosti.


Modular system

Integrácia ABG

Cieľom integrácie systému Camasys s Wizardom (interný systém pre všetky značky skupiny Avis Budget Group) je prepojenie z interného systému spoločnosti ABG so softvérom Camasys. Integráciou získa užívateľ jednoduchší prístup k informáciám v reálnom čase bez toho aby musel sledovať 2 rozličné systémy. Otvorenie prístupu do systému Wizard umožní vstup do kompletnej databázy súborov, ktoré v efektívnom modulárnom systéme Camasys vytvorí obrovské možnosti jeho využitia.


Naši zákazníci

 
Avis Slovakia
Avis Slovakia
Payless Slovakia
Payless Slovakia
 

Mobile apps

Camasys. All rights reserved.
Made with in Slovakia 2018.